Hirdetés - Nagyböjt 4. vasárnap (2008. márc. 2 - 9.)

1. Hétfőn reggel ¾8-kor a katolikus iskolások miséje lesz.

2.Péntekenként délután 5 órától keresztúti ájtatosságok vannak a lelkiségi csoportok vezetésével. Köszönjük Neokatekumen és a Karizmatikus közösségnek a szolgálatát. Kérjük a következő alkalommal a Házas Hétvége Közösséget a következő keresztút megtartására. A hirdetőtáblán ki van téve a keresztutak megtartásának sorrendje. A nagyböjt alatt az Irgalmasság Rózsafűzére reggel a mise előtt 6:40-től lesz.

3. A héten első hétfő a Jézus Szíve Család imaórája a kápolnában délután 5 órtától.

Szerdán a karizmatikus közösség havi találkozója lesz a plébánián az esti mise után. Előadók: Koller Tamás kántor és felesége Kinga.

Ökumenikus nőtalálkozó lesz március 6-án csütörtökön délután 5 órától a Református Gyülekezeti teremben.

Első csütörtökön délután 1 órától 6 óráig Csendes Szentségimádás lesz a lelkiségek vezetésével.

Pénteken első péntek, a szokott módon lesz gyónási lehetőség, délelőtt megyünk a betegekhez.

4. Sajnos a nagyméretű Szentírások, átmenetileg elfogytak, miután az ujabb kiadás megérkezik hirdetjük illetve végzünk egy pót Szentírás megáldást.

A Bibliák megáldásának a 4. alkalma (ma) vasárnap az esti szentmisén lesz a hirdetés után az oltár előtt.

5. A katolikus iskolák javára a két templomban egy kicsivel több, mint egyszázezer forint jött össze köszönjük az adakozóknak.

Jövő vasárnap a Szentföld szent helyeinek támogatására gyűjtünk szintén a két padtömb közötti faládikóban.

6. Vasárnap /ma délután 5 órakor lesz a medugorjei Szentségimádás.

7. Húsvéti képeslapok kaphatóak a kisasztalkán, 25,- és 30,- Ft-ért.

8. A Fokolare lelkiség szervezésében Kecskeméten tart koncertet március 13-án csütörtökön este 6 órától GENROSSO nemzetközi együttes, akik „Sreetlight" (Az utca fénye) musicalt adják elő, amely igaz történetet dolgoz fel, az erőszak elleni küzdelemről. Bérmálkozóknak, fiataloknak és lélekben fiataloknak ajánljuk. Jelentkezni lehet sekrestyében, a plébánián illetve Csaba atyánál, aki elegendő jelentkező esetén busszal elkíséri az érdeklődőket. A jegyek ára: 18 év alatt 500 Ft, 18 év fölött 1000 Ft. Az útiköltséghez 1.000,- Ft hozzájárulást kérünk a nem diákoktól.

9. Az évi nagyböjti lelkigyakorlat ideje március 7-9 között lesz. Este 6 órakor szentmise elmélkedéssel, előtte 5 órától gyóntatás. A lelkigyakorlatot vezeti Dr. Keresztes Pál paksi plébános. Március 8-án, szombat délelőtt 9 órától lesz az első gyónók és elsőáldozók gyónása. Délután 3 órától a felsősök, a bérmálkozók és a fiatalok lelki napja lesz, ahová a nagycserkészeket is várjuk gyónási lehetőséggel. Az idén bérmálkozók számára ez a program kötelező.

10. Letelt az egyházközségi Képviselőtestületnek az 5 éves megbízatása. Ezért a mai vasárnaptól kezdve két héten át, március 16-ig lehet jelölteket javasolni az új Képviselőtestületbe. Természetesen a jelölő is adja meg nevét, címét és a jelölt elérhetőségét is kérjük közölni. Javasoljuk, hogy először beszéljenek a jelölttel, hogy vállalja-e a jelölést. Ezután kitesszük a jelöltek listáját és megtartjuk a szavazást. Külön lapon szerepelnek azok a képviselők, akik továbbra is vállalták megbízatásukat. Akár velük szemben, akár az új jelöltekkel szemben, ha valakinek lesz valami kifogása, kérem jelezze a plébánián.

11. Ne feledkezzünk meg arról, hogy jövő vasárnap népszavazás lesz Magyarországon. Véleményt nyilváníthatunk a kötelező viztdíjról, a kórházi napidíjról és a tandíjról. A mi javaslatunk, mivel itt nem pártpolitikáról van szó, hanem a sorsunkról, szavazzunk 3 igennel, hogy ezzel is egy kicsit könnyítsük a rászorulók és a magunk terhét. Akik nem tudnak elmenni, igényeljenek mozgóurnát. Ahhoz való nyomtatványt a kisasztalkáról lehet vinni.