Hirdetés - Virágvasárnap (2008. márc. 16 - 23.)

1. Köszönjük az Ifjúság pénteki keresztútját. Nagypénteken délelőtt fél 10-kor lesz a Keresztút a Remetén azok vezetésvel, akik jelentkeztek.

2. Irgalmasság kilencedet tartunk nagypéntektől az Irgalmasság vasárnapjáig, az esti szertartások előtt 20 perccel.

3 Szentföld szent helyeinek támogatására 74.420,- Ft jött össze. Köszönjük az adakozást.

4. Vasárnap (ma) délután 3 órakor a Szekszárdi Római Katolikus Társaskör szervezésében az újvárosi templom megtekintése lesz. A templomot Kirsch János diakónus mutatja be. Utána kötetlen beszélgetés a Szent István házban.

5. Vasárnap (ma) délután fél 3-tól lesz a Házashétvége közösségének a nagyböjti találkozója a közöségi házban. Este közösen átjövünk az esti misére. Szeretettel várjuk az új hétvégés párokat is.

6. Kérnénk, hogy jelezzék azon betegek nevét és címét, akik szeretnék elvégezni Húsvéti szentgyónásukat. Március 18-án kedden délelőtt megyünk a betegekhez.

Kedden 18-án és szerdán a reggeli szentmise után nagytakarítás lesz a templomban. Kérjük, hogy kedden a megszokott templomtakarítókon kívül jöjjenek fiatalabbak is, akik tudnak létrára mászni.

Kérem Képviselőtestületi tagokat, illetve más templomba járó férfiakat, hogy jelentkezzenek a nagycsütörtöki esti lábmosásra.

7. Ma (vasárnap) este 6 órakor Bátaszéken élő Passiójáték lesz szentmise keretében.

8. Március 29-én, szombaton az országos karizmatikus találkozóra Pécsre külön buszt indítunk. Indulás reggel 7 órakor a Béla térről. Jelentkezés a sekrestyében 1.000,- Ft útiköltség befizetésével március20-ig.

9. Nagycsütörtökön este 6 órakor lesz az utolsó vacsora szentmiséje, utána virrasztás. Újvárosban délután 5 órakor kezdődik.

Nagypénteken szintén este 6 órakor kezdődik a nagypénteki liturgia kereszt-hódolattal. Újvárosban délután 3 órakor kereszúti ájtatosság és utána 4 órakor a nagypénteki liturgia. Nagyszombaton a vigília szertartás este 8 órakor kezdődik, felnőtt kereszteléssel. Újvárosban szintén este 8 órakor kezdődik a szertartás.

Húsvétvasárnapján és másnapján vasárnapi miserend lesz mindkét templomban. A ¾9-es szentmise után lesz a feltámadási körmenet. Újvárosban a 10 órás szentmise után.

Nagypénteken déltől lesz nyitva a templom a Szentsír látogatásra. Szombaton reggel 8 órától szintén látogatható a szent Sír. Felkérjük a cserkészeket a Szentsír őrzésére.

10. A ministránsok számára ministránspróba, nagycsütörtökön és nagypénteken délután 5 órától. Nagyszombaton délelőtt 9 órától.

11. Nagyszombaton reggel 8 órától 9 óráig gyónási lehetőség lesz azoknak, akik még nem tudták elvégezni húsvéti szentgyónásukat.

12. Nagypénteken szigorú böjt van 18 és 60 év között, a hústilalom mellett a háromszori étkezésből csak egyszer lehet jóllakni. 14 éves kortól 60 éves korig hústilalom van. Fel vannak mentve a betegek és nem saját asztaluknál étkezők.

13. Megjelent a Családunk egyházközségi lap. Folyamatosan lehet leadni cikket. Ezután kéthavonta jelenik meg. Köszönjük mindenkinek a fáradozását.

14. A Szent József Katolikus Iskolaközpont és a Szent Rita Óvoda szeretettel meghív minden érdeklődőt az alábbi programokra:

március 17; 16:30 Apák napi ünnepség

március 18.: Húsvétváró az oviban

március 19.: Szent József ünnepe, délután 3 órakor az iskolában lesz az ünnepi műsor, majd délután 5 órakor püspöki szentmise. Az esti 6 órás szentmise elmarad. A miseszándékot az 5 órás misében mondjuk el.

március 26-27-28.: Nyílt napok a Katolikus óvodában