Hirdetés - Húsvét 3. vasárnap (2008. ápr. 6 - 13.)

1. Hétfőn reggel ¾8-kor a katolikus iskolások miséje lesz a Belvárosi templomban.

2. Szintén hétfőn délután 5 órakor a Jézus Szíve Család imaórája lesz a kápolnában.

3. Pénteken reggel 6:40-től lesz az Irgalmasság Rózsafűzére, mert délután ¾5-től szentmise lesz lovagrendavatással. Az esti szentmise rendes időben 6 órakor lesz.

4. Jövő vasárnap délután 5 órától fatimai imaóra lesz a templomunkban.

5. Április 14-én hétfőn este 6 órától a Léleképítő keretében a Babits Művelődési Házban, Dr. Freund Tamás agykutató tart előadást: Az önzés és az elmagányosodott ember címmel.

6. Az iskolai beíratás időpontja április 7- 8, (hétfő - kedd), az óvodai beíratás ideje április 9- 10, vagyis (szerda, csütörtök).

Kérjük a katolikus szülőket gyermekeiket írassák be óvodánkba illetve a Szent József katolikus iskolába. Mindkét intézményünkben az oktatás mellett keresztény nevelést is kapnak a gyermekek.

7. Április 11-én, pénteken 19 órától a katolikus óvoda és iskola közös batyus bálja kerül megrendezésre az iskola aulájában, élőzenével, sok-sok tombolával. Jegyek 1.000,- Ft-ért vásárolhatók az óvodában és az iskolában. Várjuk a táncolni szerető testvéreket, illetve mindazokat, akik kellemes társaságban töltenék el ezt az estét. Támogató jegyek vásárolhatóak a kisasztalnál 500,- Ft-ért.

8. Az adóbevallást május 20-ig kell elkészíteni. Az 1%-os rendelkezésnél történt egy kis változás, ezért akik adókötelesek, azok vigyenek a rendelkező nyilatkozatokból a kisasztalkáról, akkor is ha az adójuk 0, mert az állam a nyilatkozók számának arányában ad kiegészítést az egyháznak, amiből fedezik a pl. oktatási és szociális intézmények fenntartását illetve, ebből jut templom felújításokra is. Kérjük, hogy vigyenek belőle az adózók, illetve az adózóknak vihetnek és környezetükben is hívják fel a figyelmet az egyház ily módon való támogatására. Természetesen ne feledkezzenek meg a második 1%-ot plébániánk valamelyik Alapítványának felajánlani.

9. Az egyházközségi hozzájárulás beszedésének módján az idéntől változtattunk. Bizonyára észrevették, hogy a pénzbeszedő még nem kereste fel a híveket otthonukban, mert szeretnénk áttérni csekkes módszerre. Ezért a közeljövőben eddigi egyházközségi hozzájárulást fizetők kapnak egy levelet, illetve csekket, amelyen befizethetik az idei egyházközségi hozzájárulásukat. Ez nem felszólítás, hanem a pénzbeszedő helyett van. A pénzbeszedő csak azokat keresi fel, akik tavalyi évben nem fizettek. Természetesen a plébánián hivatali időben, vagy a sekrestyében a misék előtt vagy után szintén be lehet fizetni a hozzájárulást, ami a nettó jövedelem fél %-a. Köszönjük mindazoknak, akik jövedelmüknek megfelelően, vagy azon felül is hozzájárultak egyházközségünk és templomunk fenntartásához.

10. Mostantól kezdve két héten keresztül a hirdetőtáblára kitettük az új egyházközségi tagjelöltek listáját. Külön listán szerepelnek azok, akik eddig is tagok voltak és továbbra is vállalták a jelölést. A másik listán pedig az új tagok szerepelnek. Mindkét listán együtt vannak az Újvárosi és Belvárosi tagok, mivel egy egyházközségbe tartozunk. Két héten belül, ha valakinek van valami kifogása valamelyik jelölttel szemben azt, a bejárattól jobbra lévő kisasztalkán elhelyezett dobozkában, írásban jelezheti neve és elérhetősége megjelölésével. Két hét múlva, április 20-tól 27-ig lehet majd a jelöltekre szavazni.

Köszönöm azoknak, akik vállalták a jelölést illetve azoknak, akik jelölték őket.