Hirdetés - Évközi 22. vasárnap (2008. aug. 31. - szept 7.)

1. Vasárnap (ma) a medugorjei Szentségimádás elmarad, mert a búcsúkor szombaton este lesz megtartva a Remetén.

2. A Katolikus Iskola tanévnyitóval egybekötött szentmiséje lesz a Belvárosi templomban szeptember 1-jén hétfőn, délután 3 órakor, melyet Mayer Mihály megyéspüspök tart, utána az új iskola épületének megáldása és tanévnyitó lesz az iskolában.

3. A héten első hétfő ezért délután 5 órakor a kápolnában a Jézus Szíve Család imaórája lesz.

4. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség havi összejövetelét szeptember 3-án, szerdán az esti szentmise után tartja a Közösségi Házban. Témák: nyári zarándoklatok és lelkigyakorlatok élmény-beszámolói, készülődés a remetei Lelki Napra. Mindenkit szeretettel várunk!

5. Első csütörtökön csendes Szentségimádás lesz a kápolnában délután 1 és 6 óra között.

6. A Biblia éve jegyében a következő előadás a KÉSZ és a helyi lelkipásztorok szervezésében szeptember 4-én csütörtökön délután 6 órakor lesz a plébánia közösségi házában Tarr Kálmán a Kálvin Kiadó igazgatója tart előadást a Magyar Biblia Kiadásokról. Minden érdeklődőt felekezeti hovatartozás nélkül szeretettel várunk.

7. Pénteken első péntek délelőtt megyünk a betegekhez, gyónási lehetőség a misék előtt és alatt.

8. Első szombaton a Rózsafűzért gyalogmenetben mondjuk a Remete felé.

9. Faddon a "Templom napja" elnevezésű rendezvényre kerül sor, szeptember 14-én, Részletek a hirdetőtáblán és a szórólapokon olvashatók.

10. Mustármag családi napközi nyílik a Szt. Rita Katolikus Óvodában. 1-3 éves korú gyerekeket várnak, teljes ellátást biztosítanak 7.00-17.00 óráig. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók. Még kettő gyermeket tudnak felvenni.

11. Az idei Remetei búcsú jövő hét végén lesz megtartva. Szeptember 6-án déli 12 órától - délután 5 óráig Szentségimádási órák lesznek a lelkiségek vezetésével. Délután 5 órakor indulunk gyalogmenetben énekelve, imádkozva a Kápolnához, ahol este 6 órakor Mayer Mihály Püspök Úr tartja a búcsúnyitó szentmisét, majd keresztúti ájtatosság lesz, kérem a sekrestyében jelentkezzenek, akik szeretnének egy -egy állomásnál imádkozni, utána medugorjei Szentségimádás lesz. Este 9 órakor pedig a tavalyi évhez hasonlóan a gyalogosokat vegyük fel autóinkba. Vasárnap 10 órakor Rózsafűzér, fél 11-kor Bíró László püspök úr tartja a búcsúi misét, utána szentségi körmenet lesz. A kápolna 250 éves évfordulója alkalmából ezüstözött Remete kápolna érmeket lehet majd vásárolni a búcsú napján. A szombaton az újvárosi és a belvárosi esti mise, illetve vasárnap az Újvárosban a 10 órás a Belvárosban a 11 órás szentmise marad el. A padok kirakásában kérjük a cserkészek segítségét és a gyalogmenetben való részvételükre is számítunk.

12. Jövő vasárnaptól, vagyis szeptember 7-től az esti szentmisék a Belvárosi templomban este 6 órakor kezdődnek.

13. Szeretnénk megköszönni mindazoknak akik a hét folyamán a Remete kápolna takarításában, vagy a katolikus iskola rendbetételében résztvettek.

14. Az iskolai hitoktatás szeptember 8-tól jövő hétfőtől kezdődik az iskolában és a plébánián. A szülők az iskolában a plébánián vagy a sekrestyében jelezzék gyermekük beíratását a hittanra. Van lehetőség a város önkormányzati óvodáiban is a hittanfoglalkozásra, ahol szintén a szülők jelezzék ilyenfajta igényüket.

A plébánián vagy a sekrestyében jelentkezzenek azok a felnőttek, akik szeretnének megkeresztelkedni illetve elsőáldozásra, vagy bérmálásra készülni. Számukra katekumenátus kéthetente hétfőnként lesz. Az első alkalom szeptember 22-én hétfőn ¾7-kor lesz.