Hirdetés - Évközi 23. vasárnap (2008. szeptember 7-14.)

1. A Parázsló Szabadegyetem keretén belül 7-én vasárnap délután 5 órakor ökumenikus Istentisztelet lesz a Belvárosi templomban, ahol a tervek szerint beszél majd Gergely István volt csiksomlyói plébános is.

2. Faddon a Templom napja elnevezésű rendezvényre kerül sor, szeptember 14-én, Részletek a hirdetőtáblán és a szórólapokon olvashatók.

3. Az idei Remetei búcsú vasárnapnap programja a következőképpen alakul: 10 órakor Rózsafüzér, ½11-kor Bíró László püspök úr tartja a búcsúi misét, utána szentségi körmenet lesz. A kápolna 250 éves évfordulója alkalmából ezüstözött Remete kápolna érmeket lehet vásárolni a búcsú napján 3.000,- Ft-os áron. Akinek nem jut az összeg befizetése mellett jövő vasárnapra megrendeljük a kért mennyiséget. Vasárnap az Újvárosban a 10 órás a Belvárosban a 11 órás szentmise marad el.

4. Szeptember 7-től, vagyis mától a szombati és vasárnapi esti szentmisék a Belvárosi templomban este 6 órakor kezdődnek.

5. Szeptember hónapban a szombat reggeli szentmisék reggel ¼8-kor a Remetén lesznek .

6. Fatimai imaóra lesz szombaton, 13-án délután 5 órakor a Belvárosi templomban.

7. Jövő vasárnap Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe lesz. A ¾9-es szentmise diákmise lesz, amelyre várjuk a szekszárdi katolikus iskolásokat és a városi hittanosokat. Ekkor lesz a hittanosok Venni Sancte-ja. A diákmiséhez a katolikus iskolások a katolikus iskolában gyülekeznek ½9-től, a hittanos gyerekek pedig a plébánia kapujában.

8. Az iskolai hitoktatás szeptember 8-tól, hétfőtől kezdődik az iskolában és a plébánián. A szülők az iskolában, a plébánián, vagy a sekrestyében jelezzék gyermekük beíratását a hittanra. Van lehetőség a város önkormányzati óvodáiban is a hittanfoglalkozásra, ahol szintén a szülők jelezzék ilyenfajta igényüket. A hittanórák rendjét a Belvárosi templom hirdetőtábláján olvashatjuk, illetve az iskolákban is ki lesz téve.

A plébánián, vagy a sekrestyében jelentkezzenek azok a felnőttek, akik szeretnének megkeresztelkedni, illetve elsőáldozásra, vagy bérmálásra készülni. Számukra a katekumenátus kéthetente hétfőnként lesz. Az első alkalom szeptember 22-én hétfőn ¾7-kor lesz.