Hirdetés - Évközi 30. vasárnap (2008. okt. 26 - nov. 2.)

1. Az októberi Rózsafüzérek a lelkiségi csoportok vezetésével ¼6-kor kezdődnek a beosztás szerint a hónap végéig.

2. A jövő évi kalendáriumokat, illetve fali naptárakat és gyerek fali naptárakat a sekrestyében tudnak vásárolni.

3. Aki szeretne Bibliát rendelni, megteheti a sekrestyében, az idén még fél áron 1.500,- Ft-ért.

4. A missziók javára egy kicsivel több, mint 70 ezer Ft jött össze köszönjük az adakozóknak.

5. Károly János paksi zeneszerző és tanár „Requiem '56" című kórusmű - miséjének CD-je a sekrestyében megvásárolható 2000 Ft-ért, amelyből 500,- Ft-tal a Remete kápolnát támogatjuk.

6. A hónap utolsó hétfőjén (holnap), október 27-én, hétfőn este Bíró László püspök úr misézik az alsóvárosi elhunytakért, utána a közösségi házban lesz az alsóvárosiaknak összejövetel agapéval.

7. Október 28-án, kedden Espereskerületi gyűlés lesz Szekszárdon, amely a délelőtt 10 órakor szentmisével kezdődik a megújult Újvárosi templomban. Kérjük a testvéreket, hogy minél többen jöjjenek el, ahol a kerület papsága misézik a püspök úrral.

8. Október 28-án, kedden este 6 órakor a KÉSZ és helyi lelkipásztorok szervezésében Biblia előadás lesz a plébánia közösségi Házában

Címe: "A Biblia értelmezése és alkalmazása"
Előadója: Dr. Almási Tibor, A Baptista Teológiai Akadémia rektora. Mindenkit szeretettel várunk.

Utána szintén 28-án, kedden este 7 órától a Caritas szervezésében jótékonysági koncert lesz a Művészetek Házában. Jegyek 300,-Ft-os áron a főbejáratnál vásárolhatóak. Ezzel segítjük a rászorulók támogatását.

9. Medugorjei Szentségimádás nem most vasárnap lesz, hanem november 1-jén szombaton Mindenszentekkor délután 5 órakor. Az első szombati Rózsafüzér ezért elmarad.

10. November 1-jén szombaton Mindenszentek ünnepén a Belvárosi templomban délelőtt ¾9-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék. Az újvárosi templomban, pedig este 5 órakor. Az esti misék után halotti ájtatosságot is tartunk.

Vasárnap Halottak napján a vasárnapi miserend szerint lesznek a szentmisék.

Teljes búcsú nyerhető Mindenszentek délutánjától Halottak napja éjfélig a szokásos feltételek mellett a templom meglátogatása a feltétel. November 8-ig minden nap szintén nyerhető teljes búcsú, de ez a temető meglátogatásához van kötve. Szükséges a kegyelem állapota és a pápa szándékára való ima egy Hiszekegy és egy Miatyánk. Minden nap más -más halottunkért ajánljuk fel a teljes búcsút. Ezzel segíthetünk a tisztuló lelkeken.

11. Megérkezett a novemberi Adoremus a kisasztalkáról megvásárolható.