Szekszárdi Római Katolikus Plébánia


Információk

EEÖR-KP-1-2021/1-000513

„A Szálkai Szent József Római Katolikus Templom felújítása”

15.000.000.- Ft

A 2022-ben megkezdett fejlesztés során a templom tartószerkezet megerősítési munkái valósultak meg. A tetőszerkezet megerősítési munkálatok, a torony szárnyfalainak megerősítése a kellő teherelosztás biztosítása érdekében, az orgona fölötti boltöv, mint alátámasztó szerkezetet megerősítése, falazott szerkezetek megerősítése feszítőkábelekkel, Sekrestye boltozatok megerősítése.

Köszönjük a támogatást!

___________________________

___________________________

Családunk fejléc

A családunk újság legfrissebb száma az alábbi linken elérhető:
Családunk 125. szám

Miserend

június 23-30.
Vasárnap 07.30 Újváros
08.45, 18.00 Belváros
Hétfő 17.30 Belváros
Kedd 06.30, 07.00 Belváros
Szerda 08.00 Belváros
Csütörtök 17.30, 18.00 Belváros
Péntek 06.30, 07.00 Belváros
Szombat 07.30 Remete kápolna
15.00, 17.30, 18.00 Belváros
Vasárnap 07.30 Újváros
08.45, 18.00 Belváros
 
Jelmagyarázat:  énekes mise |  csendes mise | †: elhunyt | cs.: család | t.: tagjai | lü.: lelki üdvéért

Evangélium — július 25. csütörtök

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?” Ő azt felelte: „Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.”
Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?” „Készek vagyunk!” – felelték. Jézus erre így folytatta: „A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott.”
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”
Mt 20,20-28

 


Papjaink

Petkó Tamás

plébános

Molnár Erik

káplánCopyright © Szekszárdi Római Katolikus Plébánia 2018