Szekszárdi Római Katolikus Plébánia


Információk

Szekszárdi egyházközség
csoportjainak összejövetelei 2018-ban

Liturgia dec. 4. (kedd)
Szeretetszolgálat-Karitász dec. 10. (hétfő)
Közösség dec. 17. (hétfő)
Evangelizáció, misszió dec. 18. (kedd)

 

Roráte misék beosztása
Belvárosi templom, reggel fél 7-kor

kedd Kis út, Fokoláré

szerda Ifjúsági csoportok, katolikus iskola
utána agapé a plébánián

csütörtök Házashétvége

péntek Jézus Szíve Család,
Karitasz, Karizmatikusok

szombat Rózsafüzér Társulat,
Szent Mónikások

Miserend

december 16 – december 23.
Vasárnap 07.30 Újváros
08.45, 11.00, 18.00 Belváros
Hétfő 07.00 Újváros
18.00 Kórház kápolna
Kedd 06.30 Belváros
Szerda 06.30, 17.00 Belváros
Csütörtök 06.30, 17.30, 18.00 Belváros
Péntek 06.30, 17.45, 18.00 Belváros
Szombat 06.30, 17.30, 18.00 Belváros
16.30 Újváros
Vasárnap 07.30 Újváros
08.45, 11.00, 18.00 Belváros
 
Jelmagyarázat:  énekes mise |  csendes mise | †: elhunyt | cs.: család | t.: tagjai | lü.: lelki üdvéért

Evangélium — december 17. hétfő

† EVANGÉLIUM Szent Máté Könyvéből
Jézus Krisztusnak, Dávid fiának származása.
Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszón, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Ruttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is tizennégy nemzedék.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 1,1-17


Papjaink

Petkó Tamás

plébános

Fekete Zoltán

káplán

Kovács Ferenc

kisegítő lelkész
Copyright © Szekszárdi Római Katolikus Plébánia 2018