Lelkiségeink bemutatása


Első Szeretet Karizmatikus Közösség

Átjárt minket a Szentlélek tüze, ujjongó örömöt éltünk át és mégis csendes békességet, a közösség örömét és a feladatok szépségét.

Igen, mindenkinek van karizmája és lehet örülni a másik ember ajándékainak is! Ezek az ingyenes adományok mindig mások szolgálatát célozzák, akár az egyházközségben, akár otthon, vagy a munkahelyen, avagy különböző kisebb-nagyobb közösségekben.

Mindez 1996. évben történt, amikor nyilván a Szentlélek hatására Farkas Béla atya, a szekszárdi Belvárosi Plébániatemplom plébánosa és Varga László atya, a kaposvári Szent Imre Plébániatemplom plébánosa megszervezték, hogy Szekszárdon is legyen Szentlélek Szeminárium.

Így változott meg az életünk, ismertük fel Isten-gyermek mivoltunkat és töltött el bennünket az Égi Szeretet semmihez sem hasonlítható öröme. A Szentlélek Szeminárium annyira megtetszett nekünk, hogy utána már mi is szerveztünk magunknak és a kedves bajai és bonyhádi testvéreknek is. Úgy alakult, hogy az általunk szervezett Szemináriumok tanításaira és ünnepi alkalmaira más és más előadót, atyát, közösséget hívtunk és így megismerkedtünk a karizmatikus megújulás szereplőivel. Bár már 16 év telt el, de a kaposvári Szent Imre Plébániatemplomhoz és imatársaihoz változatlanul ezer szállal kötődünk. Közösségünk kezdettől fogva részt vesz Varga László atya nyári lelkigyakorlatain. Hasonló nagy hatást tett ránk a dr. Kovács Gábor és Erzsi nővér által vezetett Hét Láng budapesti karizmatikus közösség.

Kialakult, hogy a Szemináriumot végzettek minden hónap első szerdáján az esti szentmise után találkoznak a Plébánián. Minden összejövetelünkhöz elengedhetetlenül kapcsolódik a Szentmise, melyet lehet egyénileg kiválasztott időpontban elvégezni vagy közösen is. Az összejövetel nem társadalmi esemény, ezért a kaposváriaktól tanultak szerint dicsőítés, tanítás és megosztás részekből áll, az utóbbi keretében a Jóisten velünk tett dolgainak lelki élményét osztjuk meg egymással.

A tanítás keretében, mely a Szentírással való foglalkozást is felöleli, ezúton is köszönetet mondunk Eperjes Károly színművésztől kezdődően Kiss Ulrich atyán át Bíró László, Rumszauer Miklós, Keczely Károly és más püspök és plébános atyáknak, szekszárdi közösségeknek, zarándoktársaknak, a Szekszárdon szolgált káplánoknak, különösen Hegyháti Tibor atyának, szegedi, veszprémi, nagykanizsai, budapesti, pécsi, bajai, bonyhádi közösségeknek, számtalan előadónak, akik elfogadták meghívásunkat és az eltelt 16 év alatt nagyszerű tanításokkal fejlesztettek és buzdítottak minket.

Ugyanakkor mi magunk is szoktunk különböző témákban hónapról-hónapra készülni, mellyel még jobban összekovácsolódik imacsapatunk. Évente egyszer, a Kisasszony-napi búcsúkor közösségünk ünnepélyes ígéretet tesz az Oltáriszentség előtt, dicsőítő imádkozás közepette a Szűzanya, Szent László és Szent Mihály segítségét kérve. 25 állandó aktív tagunk van.

Ki lehet tag?str Aki végzett Szentlélek Szemináriumot, aki szolgálatot vállal az egyház javára és aki a közösségi összejöveteleken is részt vesz. A szolgálat nemcsak a hagyományos karizmatikus szolgálat lehet, hanem a takarítástól az énekkarig minden, amire a talentumok késztetik ez embert. Az adományok nálunk is sokfélék: vannak, akik a betegeket látogatják a kórházban, van, aki verset ír, van, aki közbenjáró imát mond, van, aki szervez, más művészi fényképet készít, spontán imát mond, megkülönböztet, nyelveken imádkozik, megint mások virágot rendeznek, a türelem erényét gyakorolják pl. a gyerekekkel, avagy Isten dicsőségére az énekkarban énekelnek.

Szívesen veszünk részt az országos vagy regionális karizmatikus találkozókon, olvassuk a karizmatikus kiadványokat, évente több alkalommal zarándoklatot vagy lelki napot szervezünk, részben az egész egyházközség részére közbenjáró imaszolgálattal, más közösségekkel együtt vagy csak a saját lelki épülésünkre, egy-egy közösség felkérése mellett. Engedélyezett számunkra az un. kiscsoportokban való imádkozás is, mely nem feltétlenül a plébánián zajlik.

Az Első Szeret nevet azért választottuk 10 év eltelte után, mert már tudjuk, hogy mindenre a megoldás a szeretet, mellyel a Mennyei Atya már előbb szeretett bennünket, személyesen és fenntartás nélkül, a szeretet, mellyel Jézus Krisztus megváltott minket, a szeretet, mellyel maga a Szentlélek jön, a szeretet, mely nem érzés, hanem döntés, hogy jóindulatú leszek a másikkal szemben, a szeretet, mely átjárt miket először a Lélekkeresztségben és mely nem múlik el. Mintha édes bort ittunk volna.

Célunk a karizmák felfedezésén, mind bátrabb használatán, kiemelten a közbenjáró és egyéb imaszolgálaton, az isten-gyermekség örömének kimutatásán felül nem titkoltan az evangelizáció. Minden célunk érdekében még nagyon sokat kell tanulnunk.

Közösségünk Bacsmai László plébános atya szárnyai alatt tevékenykedik a 7100 Szekszárd, Béla tér 9. sz. alatti Szekszárdi Belvárosi Plébánián. Érdeklődni dr. Blaskovich Marietta (20/4746405, 74/ 416382) közösségvezetőnél vagy bármelyik tagnál lehet. Gyere el egyik első szerdán és imádkozz velünk!

Dicsőség az Úrnak! Áldott napot kívánunk!


Események
<< 2024. július 25. >>
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31Napi igék

Miserend

június 23-30.
Vasárnap 07.30 Újváros
08.45, 18.00 Belváros
Hétfő 17.30 Belváros
Kedd 06.30, 07.00 Belváros
Szerda 08.00 Belváros
Csütörtök 17.30, 18.00 Belváros
Péntek 06.30, 07.00 Belváros
Szombat 07.30 Remete kápolna
15.00, 17.30, 18.00 Belváros
Vasárnap 07.30 Újváros
08.45, 18.00 Belváros
 
Jelmagyarázat:  énekes mise |  csendes mise | †: elhunyt | cs.: család | t.: tagjai | lü.: lelki üdvéért


Copyright © Szekszárdi Római Katolikus Plébánia 2018